Vrijwilligers aan de slag om Terre des Hommes winkel op te knappen

 

Vier vrijwilligers hebben de afgelopen weken flink wat werk verzet in de Terre des Hommes winkel aan de Dorpsstraat in Heer. De winkel is opnieuw gewit, en ziet er fleurig uit met een aantal rode accenten op de muur. Met nieuwe gordijnen en kussentjes heeft de winkel een andere uitstraling gekregen.

De indeling in de winkel is ook veranderd. De kinderkleding is verplaatst, en er is meer ruimte in de winkel gecreëerd.

De Terre des Hommes winkel verkoopt tweede hands kleding, speelgoed, curiosa en boeken voor projecten tegen kinderuitbuiting.

Op dit moment steunt de winkel in Maastricht twee nieuwe projecten. Een project betreft de kinderen in de Mara regio in Tanzania, het andere project steunt slachtoffers van seksueel geweld in de Boliviaanse stad Tarija. Meer informatie over deze projecten kunt U vinden bij www.terredeshommes.nl.

Op vrijdag 12 december is de feestelijke opening van de vernieuwde winkel. Als U de winkel die dag bezoekt, ontvangt U een kleine traktatie. Daarnaast zijn er natuurlijk ook allerlei acties. In de week van 8 - 13 december gaan alle jassen weg voor de helft van de prijs.

We hopen van harte dat U de winkel van Terre des Hommes bezoekt. Kleding, speelgoed en curiosa kunnen we altijd gebruiken, dus, als U thuis de kasten opruimt zijn we blij als U aan de Terre des Hommes winkel denkt.

 

Tot ziens in onze vernieuwde winkel.

 

www.terredeshommes.nl

 

 

Het KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN, MAAKT VAN HEER/SCHARN DE VEILIGSTE WINKEL- en WOONGEBIEDEN!

 

Keurmerk Veilig Ondernemen HEER/SCHARN. Het K.V.O. heeft als doelstellingen:

-Het aanpakken van criminaliteit.

-Het veiliger , schoner en socialer maken van de wijken Heer en Scharn.

 

BEOORDELEN VAN DE WIJKEN:
Reeds 3x is het afgelopen jaar een “Schouw” gedaan in de wijken Heer en Scharn. Tijdens deze schouw wordt gekeken naar verbeter punten met betrekking tot zwerfvuil, afvalbakken, straatmeubilair, straatverlichting, enz. enz. Met ander woorden tijdens deze rondgang worden alle misstanden die betrekking hebben op de straten, pleinen, parkjes en andere openbare gelegenheden onder de loep genomen en waar mogelijk verbeterd.

 

SPECIALE ONDERNEMERS WEBSITE VOOR HEER EN SCHARN:
Om de veiligheid in de bedrijven en winkels te verbeteren wordt er een speciale ondernemers website geopend. Op deze website kunnen personen geregistreerd worden die zich bedreigend, crimineel of vernielend hebben gedragen. Deze personen kunnen dan toegang tot bedrijven, winkels en ander openbare gelegenheden worden geweigerd. Verder zal deze website worden voorzien van allerlei tips en trucs om criminaliteit uit de buurt en de ondernemingen te houden.

ZELF ACTIEF MEEDOEN:
Het K.V.O. is een samenwerkingsverband tussen de Brandweer , Buurtplatform, Centrum criminaliteitspreventie veiligheid, Gemeente Maastricht, Heer-Totaal en de Politie. Maar met name de ondernemers en hun klanten bepalen hoe veilig het wordt in Heer en Scharn. Zij kunnen observeren, constateren en reageren. Hiervoor worden op de speciale website handleidingen gegeven die via twitter, sms-alert en e-mails worden verspreid onder alle deelnemende ondernemingen en andere belanghebbende.

VOORLICHTINGSAVONDEN:

Onlangs is er een zeer druk bezochte voorlichtingsavond geweest voor de inwoners van de wijk Scharn.

 

Dinsdag 18 november aanstande is er een speciale voorlichtingsavond voor de ondernemers uit Heer en Scharn in het Novotel aan de Sibemaweg in Maastricht.

 

10 december wordt er een voorlichtingsavond georganiseerd voor de bewoners van de wijk Heer. Waarover u op de hoogte wordt gehouden op de website van Buurtplatform Heer.

 

VEILIGHEID en LEEFBAARHEID ……. Dat doen we samen !

 

 

Gecertificeerd

 

Reeds vaker hebben wij u via deze website geïnformeerd dat een werkgoep van Heer-Totaal bezig is met het verbeteren van de veiligheid van de winkelgebieden Heer en Scharn. Woensdag 3 april werden deze inspanningen dan ook beloond met een eerste ster voor het keurmerk veilig ondernemen. Dit betekent dat de samenwerking tussen brandweer,centrum criminaliteits preventie, gemeente, politie en onze winkeliersvereniging inmiddels van dien aard is dat er echt gesproken kan worden van daden die de veiligheid in deze winkelgebieden verbeteren. Op weg naar de tweede ster zullen alle ondernemers in Heer en Scharn uitgenodigd worden om een veiligheidsscan te laten doen in hun zaak of bedrijf. Tevens wordt er momenteel al hard gewerkt aan een eigen “veiligheids” website .

 

  

 

Inzamelingsactie voor Terre des Hommes

 

Dounia Remmers, Naomi van der Wijhe, Chamiera Debats en Nicole Boshoven, derde jaars leerlingen van het Bonnefantencollege aan de eenhoornsingel te Maastricht, houden op 31 januari aanstaande een inzamelingsactie voor Terre des Hommes. Tussen 12.00 uur en 15.00 uur kunnen leerlingen, personeelsleden, ouders en omwonenden kleding, boeken, speelgoed e.d. afgeven in de aula van de school. De vier leerlingen zijn aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen en informatie te geven over Terre des Hommes. De goederen worden later naar de winkel in de dorpsstraat in Heer gebracht, alwaar ze gesorteerd worden voor de verkoop. De betreffende leerlingen zijn leerlingen van de afdeling zorg en welzijn en willen vooral actie voeren voor Terre des Hommes, omdat deze stichting allerlei projecten financiert tegen kinderuitbuiting.

Op dit moment steunt Terre des Hommes een project voor opvang van meisjes in Bolivia.

Als U in de buurt bent en materialen wilt afgeven, bent U van harte welkom.

 

HeerTotaal op Maastricht Dichtbij

 

In plaats van een advertentie in (het jammergenoeg opgeheven) Ons Weekblad hebben we gekozen voor de digitale snelweg.

Zie hier het resultaat. 

We hopen zo een nog breder publiek te trekken. 

 

Wordt fietsen naar Maastricht West onvriendelijk?

 

Binnen de gemeenschap Heer lijkt het dat na het gereedkomen van de A2 tunnel (16 december 2016) de fietsverbinding tussen oost en west Maastricht – Heer geheel gaat veranderen. Het wordt omfietsen, met onveranderde enkele drukke, onveilige, onlogische, en niet fietsvriendelijke wegen.

 

Derhalve is er een petitie gestart om alsnog binnen de gemeente Maastricht te kijken naar mogelijke alternatieven. Indien u het voornemen onderschrijft om alternatieven te doen laten onderzoeken, welke wél leiden tot acceptabele oost-west v.v. fietsverbinding van/naar Heer, teken dan s.v.p. onderstaande petitie en stuur hem door naar uw mogelijke contactpersonen en/of geef ruime aandacht aan dit voornemen.

 

Jos H.M. Houben.

 

http://petities.nl/petitie/goede-fietsroutes-voor-het-nieuwe-europaplein

 

fiets

 

 

KVO Beoordeelt veiligheid door avondschouw

 

23 oktober j.l. hebben de organisaties aangesloten bij het Keurmerk Veilig Ondernemen een avond- rondgang gemaakt door de winkelgebieden Heer en Scharn. De avondschouw werd gedaan door de gemeente ,brandweer en Politie Maastricht, gezamenlijk met ondernemers uit Heer en Scharn. Onder leiding van Dhr Ton Meuwissen van het C.C.V. (Centrale Criminaliteitpreventie Veiligheid).

 

Tijdens dit bezoek werd voornamelijk gekeken naar de verlichting in en rondom de winkelstraten. Hier en daar werden te donkere plekken geconstateerd. Door de problemen al tijdens de wandeling met gemeente politie en brandweer te bespreken. zullen er op korte termijn verbeteringen en veranderingen zijn. Ook u kunt bijdragen aan een veiligere omgeving laat de lichtreclames en andere buitenverlichtingen die aan uw pand zijn aangebracht s´avonds en s´nachts branden. Dit creëert een veiligere omgeving.

 

 

Deze avondschouw is een vervolg op de schouw die een aantal maanden geleden overdag werd gedaan , de tijdens de dagschouw opgemerkte misstanden betreffende brandveiligheid straatmeubilair en algemene veiligheid zijn destijds genoteerd en vele gebreken zijn al verholpen.

 

 

Klaor Loch geselecteerd om mee te werken aan de 'Gezonde lucht campagne' van Milieudefensie

 

In het kader van hun ‘Gezonde Lucht Campagne’ heeft Milieudefensie Klaor Loch uitgenodigd mee te werken aan de actie ‘fietsmeet-films’. Maastricht is door de milieuorganisatie uitgekozen als één van de 10 locaties in zeven Nederlandse steden waar het ultra-fijnstof zal worden gemeten. De ultra fijn stof meter die voor de gelegenheid wordt gebruikt is uitgeleend door de Universiteit Amsterdam.

 

De actie ‘fietsmeetfilm’ is bedoelt om door middel van deze ‘fietsmeet-films’ zowel de lokale bevolking als de politiek en de overheid bewust te maken van de aanwezigheid van ultra-fijnstof in de atmosfeer welke gevaar oplevert voor de gezondheid.

 

De actie in Maastricht houdt in dat iemand van de organisatie van Klaor Loch door een ‘verdachte’ straat fietst met bij zich een filmcamera, een ultra fijn stof meter en een gps. Zo kunnen de metingen gekoppeld worden aan een juiste locatie, zoals een drukke verkeerskruising. Vanwege de vele klachten over de verkeersdrukte en over de luchtkwaliteit heeft Klaor Loch in overleg met Milieudefensie gekozen voor de locatie Dorpsstraat in Heer-Maastricht. De fietsmeet-actie gaat in Maastricht van start op donderdagmiddag 3 oktober aanstaande.

 

Het plan is de tien filmpjes opgenomen in de zeven steden inzichtelijk te maken op een interactieve website. Ze zijn geschikt voor verspreiding o.m. door plaatsing op Youtube.

 

Het is de tweede keer dit jaar dat Milieudefensie actief is in Maastricht. Eerder kwam de organisatie in het nieuws met de eis van het openbaar stellen van meetresultaten van 30 meetpunten van de luchtkwaliteit in onze stad.

 

Lees hier het persbericht.

 

Heer Totaal krant

 

Bekijk hier de Heer Totaal krant.

 

Heer Totaal Feest een begrip in Heer

 

Op zondag 15 september wordt wederom door de ondernemers van Heer het Heer Totaal presenteerfeest georganiseerd en is reeds een begrip in Heer en omgeving. Dit evenement wordt eenmaal in de 2 jaar georganiseerd om de animo en de beleving optimaal te houden, zo doende blijft iedereen zich verheugen op het feest. De ondernemers trachten met deze activiteit het winkelgebied te promoten en goed op de kaart te zetten. Hierbij worden ook de verenigingen betrokken, ook zij kunnen zich presenteren en promoten. In 1999 werd de infrastructuur in Heer veranderd. Om het in goede banen te leiden werden door diversen winkelstraten commissies opgericht die het contact onderhielden met de Gemeente en wegenbouwers. In september 1999 kwamen de werkzaamheden tot een einde. Om dit te vieren werden de handen van de winkeliers in elkaar gestoken en gezamenlijk een fantastische koopzondag georganiseerd. Want ”winkelen doe je in Heer” Het evenement wordt nu voor de 8e maal gehouden en is inmiddels uitgegroeid tot een heus evenement dat door meer dan 15000 mensen wordt bezocht. Dit jaar wordt het evenement gehouden in de zin van:

 

Beleven - shoppen - kunst kijken - horen - zien - proeven - voelen en doen.

 

HeerTotaal feest

 

L@W project

 

Het leer en werk project, een initiatief van het Leeuwenborgh College, welk gevestigd is aan de Akersteenweg in Heer zal 8 juni as een gehele dag in het nieuws zijn bij L1 TV.

 


Winkelcentrum Heer groeit

 

Een plan dat 2500 vierkante meter winkeloppervlak, 24 appartementen en een parkeergarage voor circa honderd auto’s omvat. Een realisatie die naadloos zal aansluiten bij het huidige winkelgebied in Heer. Het reeds bestaande pleintje op de Leim zal autovrij gemaakt worden hier wordt een paviljoen met horecafunctie en een terras gerealiseerd. De oplevering is zal in April volgend jaar plaatsvinden.

 

Winkelcentrum Heer groeit

 


'Hierder Hepke' in nieuwe Geusseltbad

 

Kopte vrijdag 15 maart dagblad de Limburger, Hartstikke trots zijn wij als Heer-Totaal dat onze leden lilian en Jo brands van het Hierder Hepke deze uitdaging in het Geusseltbad aangaan, Zij zullen daar het complete horeca aanbod verzorgen. en wanneer zij hun zaak net zo uitbaten als het Hierder Hepke is succes verzekerd , wij wensen hun dan ook veel succes.

 

Hierder Hepke in nieuwe Geusseltbad


Keurmerk Veilig Ondernemen

 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen HEER/SCHARN is volop bezig met het uitzetten van de lijnen om de wijken Heer en Scharn te voorzien van het keurmerk. In 2013 zal dit alles merkbaar worden. Inmiddels is de voorzitter van ons K.V.O. gekozen en ook hier heeft HEER-TOTAAL weer van zich laten spreken . De voorzitter is Dhr. Andre Boersma (zie foto) , werkzaam bij de Albert Heijn aan de Burgemeester Cortenstraat, en lid van HEER-TOTAAL. Onder zijn leiding zullen de doelstellingen, aanpakken van criminaliteit en het veiliger , schoner en socialer maken van de wijken Heer en Scharn gestalte gaan krijgen.

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

 


Heer en Scharn weren ongewenste klanten

 

De winkeliers in Heer en Scharn voeren vanaf april een collectief winkelverbod in om personen die in één van hun winkels een strafbaar feit hebben begaan de toegang tot alle winkels daar te weigeren. Lees meer...

 


Ondernemers van HEER-TOTAAL, Patrick Leenders en Swen Habets van RapidCommerce / A&V ict , starten uniek initiatief waar bij de traditionele winkel en de handel via internet hand in hand, gaan en zo moeten zorgen voor succesvol ondernemen in de toekomst.

 

Mosae Scope is een initiatief van RapidCommerce, in samenwerking met Ontwerpbureau Reiters, mede mogelijk gemaakt door Universiteit Maastricht (MC4E) en Ondernemerspunt gemeente Maastricht. Samen willen zij de leegloop in Maastricht een halt toeroepen en het tij keren. Met Mosae Scope gaat Maastricht op zoek naar de synergie tussen de ‘clicks’ en de ‘bricks’.

 

De Mosae Scope, die plaatsvindt op 6 maart 2013, moet ondernemers uitdagen, prikkelen en enthousiasmeren voor het ontwikkelen van online activiteiten want door het combineren van online en offline activiteiten verstevigt de detailhandel haar positie.

 

In de Mosae Scope krijgen alle deelnemende ondernemers in de vorm van kennissessies, presentaties en workshops de tools aangereikt om dit te realiseren. Als extra stimulans is hier een wedstrijdelement aan gekoppeld. De winnaar, schrijver van het beste businessplan, wordt beloond met een complete, hoogwaardige, op maat gemaakte webwinkel ter waarde van € 10.000.

 

Mosae Scope zal plaatsvinden in restaurant Manjefiek: rijksweg 80, 6228 XZ Maastricht.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Leenders, patrick@rapidcommerce.nl, of bezoek de website www.mosaescope.nl.

 

Mosae Scope - RapidCommerce

 

L@W Heer officieel van start

 

Circa 15 AKA’s zitten over hun boek gebogen als ik binnenstap in de gloednieuwe Leeuwenborg-vestiging in Heer-Maastricht. Eén klaslokaal, een keukentje, sanitaire voorzieningen en een kelder. Niet groot, maar wel efficiënt en herkenbaar dankzij de kleurige strepen die zo kenmerkend zijn voor Leeuwenborg. Waarom dit kleine schooltje in de directe nabijheid van winkelcentrum Heer? Lees hier meer...

 

L@W Heer 

 

Het is , door de inzet HEER-TOTAAL, gelukt om de verkeerssituatie in Heer te behouden na uitbreiding van het winkelcentrum.

 

Brief gemeente Maastricht 15 januari 2013
Krantenartikel Dagblad De Limburger 23 januari 2013

 

HeerTotaal feest 
 

Zondag 15 september 2013 zal de volgende editie van “Heer-Totaal” plaatsvinden. Wij willen alle verenigingen nu al verzoeken hiermee rekening te houden bij het plannen van hun activiteiten. Ondernemers, kunstenaars, ambachtslieden en Heerder verenigingen zullen begin 2013 worden benaderd door de organisatie. Mocht u nu al tips of ideeën hebben, dan kunt u deze sturen naar info@heertotaal.nl. In 2013 hoort u meer van ons!

 

Bestuur Heer-Totaal.
 

HeerTotaal feest

 

 

Binnen half jaar eerste keurmerk Veilig Ondernemen Maastricht in Heer en Scharn

 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is binnen een half jaar een feit voor de ondernemers van de winkelgebieden in Heer/Scharn. Dat beloven partijen elkaar in een intentieverklaring, die op vrijdag 6 juli werd ondertekend in het Novotel. Burgemeester Hoes zette de handtekening namens de gemeente Maastricht. De partijen die meewerken aan het veilig maken van de winkelgebieden in Heer/Scharn zijn de Ondernemersvereniging Heer Totaal, de gemeente Maastricht, politie Limburg-Zuid, brandweer Zuid-Limburg, Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Het KVO is een landelijk gestructureerde aanpak om criminaliteit en overlast terug te dringen.

 

Samen criminaliteit en overlast aanpakken

 

In de winkelgebieden in Heer/Scharn werden dit jaar een aantal overvallen gepleegd waaronder op een garagebedrijf, tankstation, apotheek en eethuis. Daarnaast hebben de ondernemers in mindere of meerdere mate te maken met diefstal of overlast. Het is een gemeenschappelijk probleem waar de ondernemersvereniging Heer Totaal, gemeente Maastricht, politie Limburg-Zuid en brandweer Zuid-Limburg met behulp van Hoofdbedrijfschap Detailhandel aan gaan werken. Burgemeester Hoes benadrukte dat de ondertekening van de intentieverklaring de eerste belangrijke stap is om criminaliteit en onveiligheid in deze gezellige winkelgebieden samen aan te pakken. “Met dit project hopen we het ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden te verbeteren.”

 

Acties komende half jaar

 

Onder de betrokken ondernemers van Heer/Scharn wordt begonnen met een nulmeting en een enquête om antwoord te krijgen op de volgende vragen. Hoe zit het met het gevoel van veiligheid onder ondernemers, bezoekers en werknemers? Hoeveel van de betrokkenen wordt wel eens geconfronteerd met diefstal, inbraken of overlast? Wat is de aard van de overlast en wanneer vindt deze plaats? In een stappenplan komt te staan hoe ondernemers de situatie kunnen verbeteren. In een convenant worden alle afspraken vastgelegd. De eerste certificering volgt dan rond december/januari. Het Keurmerk Veilig Ondernemen biedt concreet de mogelijkheid om gezamenlijk veiligheidsmaatregelen te treffen dankzij een direct communicatie tussen de partners.

 

Vanaf 2007 wordt het Keurmerk Veilig Ondernemen op de bedrijventerreinen in Maastricht naar tevredenheid van alle partners toegepast en ook elders in Nederland werken momenteel veel winkelgebieden en bedrijventerreinen succesvol met de KVO-methode. Criminaliteit en bedrijfsschade neemt af en ondernemers en personeel voelen zich veiliger in de winkel. Het winkelgebied krijgt een beter imago.

 

Kijk voor meer informatie op: www.hbd.nl (onderaan de website onder service: keurmerk veilig ondernemen).